Klauzula informacyjna dla klientów

KLAUZULA INFORMACYJNA

JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE I CO SIĘ Z NIMI DZIEJE?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Dziękuję, że mi zaufałeś i kupiłeś (mój produkt) pozostawiając jednocześnie swoje dane w celu jego dostarczenia. Przeczytaj proszę poniższe informacje abyś miał pełną wiedzę co dzieje się z danymi:

1) Kto zarządza Twoimi danymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Popiel Consulting Bartłomiej Popiel, 32-500 Chrzanów, ul. Szafera 8/14, NIP 222-078-52-34

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu zakupu.

2) W jakim celu przetwarzam dane?

Twoje dane osobowe podawane w ……. (formularzu zakupu/inne) będą przetwarzane, wyłącznie w celu należytej realizacji procesu zakupu, z którym wiąże się z w/w ….(formularz zakupu/inne).

3) Jak długo będę je przetwarzać?

Dane osobowe, które u mnie pozostawiłeś będę przetwarzać przez cały okres realizacji procesu zakupu (biorąc pod uwagę inne powszechnie obowiązujące prawa jak np.: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości czy terminów przedawnienia roszczeń w związku z realizacją usługi ). Następnie zostaną usunięte,

Usunięcie danych osobowych nie będzie dotyczyć danych, które pozostawisz u mnie na innej podstawie i w innym wskazanym celu (np.: zapisując się na newsletter). Tych danych dotyczyć będzie osobna klauzula informacyjna.

4) Komu powierzam dane?

Dane osobowe, które u mnie pozostawiłeś powierzam lub udostępniam innym odbiorcom danych (np.: zewnętrzna księgowość, operator poczty elektronicznej, dostawca usługi płatności internetowych itp.) gdy uznam to za konieczne by dostarczyć Ci w jak najlepszy sposób zakupiony produkt.

5) Pamiętaj o swoich prawach:

Masz prawo wglądu do swoich danych, poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw co do przetwarzania, przenieść swoje dane, a także wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uznasz że przetwarzanie danych nie jest zgodne z prawem. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Posiadasz również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane ani powierzane podmiotom z krajów trzecich.