Klauzula informacyjna – e-mail

KLAUZULA INFORMACYJNA

JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE I CO SIĘ Z NIMI DZIEJE?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Dziękuję, że do mnie napisałeś. Abym mógł Ci odpowiedzieć skorzystam z danych, które zdecydowałeś się mi udostępnić. Przeczytaj proszę poniższe informacje abyś miał pełną wiedzę co się z nimi dzieje:

1) Kto zarządza Twoimi danymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Popiel Consulting Bartłomiej Popiel, 32-500 Chrzanów, ul. Pogorska 12A/63, NIP 222-078-52-34.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wystosowania odpowiedzi.

2) W jakim celu przetwarzam dane?

Twoje dane osobowe przesłane do nas w wiadomości, będą przetwarzane, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną.

3) Jak długo będę je przetwarzać?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia pełnej odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu (np.: kupując produkt). Tych danych dotyczyć będzie osobna klauzula informacyjna.

4) Komu powierzam dane?

Dane osobowe, które u mnie pozostawiłeś powierzam lub udostępniam innym odbiorcom danych (np.: operator poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu, hostingu itp.) gdy uznam to za konieczne by prawidłowo realizować wysyłkę  odpowiedzi.

5) Pamiętaj o swoich prawach:

Masz prawo wglądu do swoich danych, poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw co do przetwarzania, przenieść swoje dane, a także wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uznasz że przetwarzanie danych nie jest zgodne z prawem.

Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Posiadasz również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane ani powierzane podmiotom z krajów trzecich lub spoza listy Privacy Shield.