Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

I Administrator danych 

Dziękujemy, że do nas napisałeś. Abyśmy mogli Ci odpowiedzieć skorzystamy z danych, które zdecydowałeś się nam udostępnić. Przeczytaj proszę poniższe informacje, abyś miał pełną wiedzę co się z nimi dzieje:

1) Kto zarządza Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ​​CorazLepszaFirma.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, KRS 0000827656, NIP 5252815075, REGON 385523975  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować mailowo na adres kontakt@liczysiewynik.pl lub pisemnie na adres CorazLepszaFirma.pl Sp. z o.o. ul. Startowa 14/97, 20-352 Lublin. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wystosowania odpowiedzi.

2) W jakim celu przetwarzam dane osobowe?

Informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, będą przez nas przetwarzane w celu:

  1. umożliwienia kontaktu e-mailowego z nami oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
  2. dokumentowania poczynionych z Tobą ustaleń, 
  3. przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej,
  4. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

3) Jak długo będziemy  przetwarzać dane osobowe?

Korespondencję e-mail przechowujemy przez rok, chyba że: 

  1. zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz nam swoje dane na innej podstawie i we wskazanym Ci celu (np.: kupując produkt). Tych danych dotyczyć będzie osobna klauzula informacyjna.
  2. wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń, zgodnie z kodeksem cywilnym.

4) Komu powierzamy dane osobowe?

Możemy ujawnić treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z nami na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

  1. prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
  2. dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dot. marki administratora, jego usług lub produktów, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002, nr 144 poz. 1204 z późn. zm.); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
  3. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

5) Pamiętaj o swoich prawach:

Masz prawo wglądu do swoich danych, poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw co do przetwarzania, przenieść swoje dane, a także wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uznasz że przetwarzanie danych nie jest zgodne z prawem.

Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Posiadasz również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane ani powierzane podmiotom z krajów trzecich lub spoza listy Privacy Shield.

 

Klauzula obowiązuje od 1 kwietnia 2024 r.